תכנית הסדנה – אינפוגרפיקה ועיצוב מידע, בניית מצגת אפקטיבית – Digital Culture

סדנת אינפוגרפיקה ועיצוב מידע

בניית מצגת אפקטיבית בכלים דיגיטליים 

תכנית הסדנה


סדנת 

בוקר

09:00 - 12:00

08:30 - 09:00

התכנסות, רישום וכיבוד צהריים


09:00 - 09:30

איך לבנות מצגת אפקטיבית 
באינפוגרפיקה בעידן המידע, על פי מודל "פירמידת החכמה". 


הרצאה

09:30 - 10:15

עבודה על שקפים במצגת אישית, יצירת 'תמצות מידע' על פי היררכיה של טקסט. 


תרגול

10:15 - 10:30

הפסקה


10:30 - 11:00

'מוסיפים גרפיקה לאינפו': כלים לבחירה ושילוב של אייקונים ותמונות במצגת.


הרצאה + תרגול

11:00 - 11:30

תכנון ועיצוב מצגת לפי מודל: 'מסר אחד בכל שקף', עבודה עם גרפים וטבלאות.


הרצאה + תרגול

11:30 - 11:45

מבט לעתיד: מגמות וחידושים בעיצוב מידע, שילוב קבצי GIF וסרטונים במצגת.  


הרצאה + תרגול

11:45 - 12:00

סקירת עבודות, שאלות וסיכום הסדנה.


דיון פתוח

סדנת 

צהריים

13:00 - 16:00

12:30 - 13:00

התכנסות, רישום וכיבוד צהריים


13:00 - 13:30

איך לבנות מצגת אפקטיבית 
באינפוגרפיקה בעידן המידע, על פי מודל "פירמידת החכמה". 


הרצאה

13:30 - 14:15

עבודה על שקפים במצגת אישית, יצירת 'תמצות מידע' על פי היררכיה של טקסט. 


תרגול

14:15 - 14:30

הפסקה


14:30 - 15:00

'מוסיפים גרפיקה לאינפו': כלים לבחירה ושילוב של אייקונים ותמונות במצגת.


הרצאה + תרגול

15:00 - 15:30

תכנון ועיצוב מצגת לפי מודל: 'מסר אחד בכל שקף', עבודה עם גרפים וטבלאות.


הרצאה + תרגול

15:30 - 15:45

מבט לעתיד: מגמות וחידושים בעיצוב מידע, שילוב קבצי GIF וסרטונים במצגת.  


הרצאה + תרגול

15:45 - 16:00

סקירת עבודות, שאלות וסיכום הסדנה.


דיון פתוח

כל הסדנאות מתקיימות בכיתת מחשבים, שבה לכל משתתף יש מחשב אישי לעבודה.

על כל משתתף להגיע עם מצגת אישית לעבודה, בקובץ Power Point (סיומת PPT).

ניתן להביא מצגת על גבי זכרון USB נייד, או במשלוח לכתובת אימייל נגישה.