סדנת אינפוגרפיקה ועיצוב מידע

בניית מצגת אפקטיבית בכלים דיגיטליים 

תכנית הסדנה


כל הסדנאות מתקיימות בכיתת מחשבים, שבה לכל משתתף יש מחשב אישי לעבודה.

על כל משתתף להגיע עם מצגת אישית לעבודה, בקובץ Power Point (סיומת PPT).

ניתן להביא מצגת על גבי זכרון USB נייד, או במשלוח לכתובת אימייל נגישה.

סדנת בוקר

12:00 - 08:30

08:30 - 09:00

התכנסות, רישום וכיבוד בוקר


09:00 - 09:30

איך לבנות מצגת אפקטיבית 
באינפוגרפיקה בעידן המידע, על פי מודל "פירמידת החכמה". 


הרצאה

09:30 - 10:15

עבודה על שקפים במצגת אישית, יצירת 'תמצות מידע' על פי היררכיה של טקסט. 


תרגול

10:15 - 10:30

הפסקה


10:30 - 11:00

'מוסיפים גרפיקה לאינפו': כלים לבחירה ושילוב של אייקונים ותמונות במצגת.


הרצאה + תרגול

11:00 - 11:30

תכנון ועיצוב מצגת לפי מודל: 'מסר אחד בכל שקף', עבודה עם גרפים וטבלאות.


הרצאה + תרגול

11:30 - 11:45

מבט לעתיד: מגמות וחידושים בעיצוב מידע, שילוב קבצי GIF וסרטונים במצגת.  


הרצאה + תרגול

11:45 - 12:00

סקירת עבודות, שאלות וסיכום הסדנה.


דיון פתוח

סדנת צהריים

12:30 - 16:00

12:30 - 13:00

התכנסות, רישום וכיבוד צהריים


13:00 - 13:30

איך לבנות מצגת אפקטיבית 
באינפוגרפיקה בעידן המידע, על פי מודל "פירמידת החכמה". 


הרצאה

13:30 - 14:15

עבודה על שקפים במצגת אישית, יצירת 'תמצות מידע' על פי היררכיה של טקסט. 


תרגול

14:15 - 14:30

הפסקה


14:30 - 15:00

'מוסיפים גרפיקה לאינפו': כלים לבחירה ושילוב של אייקונים ותמונות במצגת.


הרצאה + תרגול

15:00 - 15:30

תכנון ועיצוב מצגת לפי מודל: 'מסר אחד בכל שקף', עבודה עם גרפים וטבלאות.


הרצאה + תרגול

15:30 - 15:45

מבט לעתיד: מגמות וחידושים בעיצוב מידע, שילוב קבצי GIF וסרטונים במצגת.  


הרצאה + תרגול

15:45 - 16:00

סקירת עבודות, שאלות וסיכום הסדנה.


דיון פתוח

תל אביב

19.9.2019

רוצה להתייעץ?