הצעת מחיר – סדנה: תרבות דיגיטלית | אלעד דרמון – Digital Culture