הצעת מחיר – הרצאה: תרבות דיגיטלית | אלעד דרמון – Digital Culture